UFABET

อเมซอนไม่ได้เขียวจริง ๆ ในฤดูแล้ง

อเมซอนไม่ได้เขียวจริง ๆ ในฤดูแล้ง

ภาพลวงตาทำให้ป่าดูเติบโตเร็วขึ้นภาพลวงตาอาจอธิบายได้ว่าทำไมป่าอเมซอนจึงปรากฏเป็นสีเขียวในช่วงฤดูแล้ง  ดาวเทียมที่สำรวจหลังคาของป่าไม้ได้แสดงสัญญาณว่าการผลิตใบไม้เพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นไม่เพียงพอ แต่เคล็ดลับของแสงหมายความว่าป่าอเมซอนอาจเสี่ยงต่อภัยแล้งมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์สงสัย การ  วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมครั้งใหม่จะปรากฏในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ในNature การศึกษานี้ยังปรับปรุงบทบาทของป่าในการจัดเก็บคาร์บอนอีกด้วย Eric Davidson นักนิเวศวิทยาป่าไม้ที่ศูนย์วิจัย Woods Hole ใน Falmouth...

Continue reading...