บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

Barça Foundation และ UNICEF นำกลุ่มหลักฐาน

Barça Foundation และ UNICEF นำกลุ่มหลักฐาน

องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า: “ นอกจากความผาสุกทางร่างกายแล้ว ยูนิเซฟตระหนักมานานแล้วว่ากีฬาสามารถให้ผลดีเพิ่มเติมมากมายสำหรับเด็ก อันที่จริง มาตรา 31 ของ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็น  ที่ประดิษฐานสิทธิของเด็กทุกคนในการเล่นและกิจกรรมสันทนาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี (กีฬาเพื่อการพัฒนา) คือการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อการพัฒนาสังคมและส่วนบุคคล โครงการริเริ่ม...

Continue reading...

นวัตกรรมของชาติโบราณ

นวัตกรรมของชาติโบราณ

ความทรงจำของจีน: สมบัติของอารยธรรมอายุ 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์เมืองหลวงปักกิ่ง จนถึง 7 ตุลาคม 2551 ตะเกียงน้ำมันที่ ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ของจีนโบราณ (ในภาพ) นี้มีระบบกำจัดควันและอินทผลัมในตัวจากราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อ 206...

Continue reading...