เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ลูกค้า ธอส. พักหนี้-ยกดอกเบี้ย 4 เดือน 8 ชั่วโมง เกือบ 40,000 ล้านบาท

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ลูกค้า ธอส. พักหนี้-ยกดอกเบี้ย 4 เดือน 8 ชั่วโมง เกือบ 40,000 ล้านบาท

ธอส – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เผยหลังจากประกาศยกระดับความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ในมาตรการที่ 5 เพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยเริ่มเปิดให้แจ้งเข้ามาตรการในวันนี้(13 เมษายน 2563) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. หรือ 8 ชั่วโมงหลังเปิดมาตรการพบว่ามีลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการแล้ว 39,423 บัญชี วงเงินกู้ 39,525 ล้านบาท และเมื่อรวมทั้ง 6 มาตรการ ตาม “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มีลูกค้าเข้ามาตรการแล้ว 221,912 บัญชี วงเงินกู้ 232,307 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร มีมติให้ธนาคารยกระดับมาตรการความช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) และยังถือเป็นของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยเปิดให้ลูกค้าเริ่มแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ ในวันนี้(13 เมษายน 2563) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. หรือเพียงแค่ 8 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มเปิดมาตรการ พบว่ามีลูกค้าของธนาคารแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 5 ผ่าน Mobile Application : GHB ALL แล้วจำนวนทั้งสิ้น 39,423 บัญชี วงเงินกู้ 39,525 ล้านบาท และเมื่อรวมทั้ง 6 มาตรการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้ตาม“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ” พบว่ามีลูกค้าเข้ามาตรการแล้วจำนวนถึง 221,912 บัญชี วงเงินกู้ 232,307 ล้านบาท โดยลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาตรการที่ 5 เรียบร้อยแล้วจะสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 เดือนได้นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไปทันทีและหลังจากที่ครบ 4 เดือนแล้ว สามารถกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเดิมก่อนเข้ามาตรการได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระทั้ง 4 เดือนให้ลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

สำหรับลูกค้าที่สามารถเข้ามาตรการที่ 5 ได้นั้นจะต้องมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าข่ายใช้มาตรการถึง 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย เพียงแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th

โควิด-19 14 เมษายน ภูเก็ตติดโควิดเพิ่ม 10 ราย หมู่บ้านบางเทาทั้ง 10 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 เมษายน 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 13 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 188 ราย (รายใหม่ 10 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 72 ราย จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 115 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 188 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,401 ราย (รายใหม่ 62 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 172 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 57 ราย กลับบ้านแล้ว 2,229 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 10 ราย มีรายละเอียดดังนี้

– ลำดับที่ 1 รายที่ 179 ชายไทย อายุ 24 ปี อาชีพ ช่างกราฟฟิก เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 174

พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย

– ลำดับที่ 2 รายที่ 180 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท เป็นน้องของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 179 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 174 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 8 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย

– ลำดับที่ 3 รายที่ 181 หญิงไทย อายุ 59 ปี อาชีพ แม่บ้าน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 171 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย

– ลำดับที่ 4 รายที่ 182 เด็กหญิงไทย อายุ 13 ปี อาชีพ นักเรียน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและอาศัยในบ้านหลังเดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 181 พักอาศัยที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง