ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธสัญญาเดิมในโตราห์และผู้เผยพระวจนะมีข้อเตือนใจมากมายในการดูแลเด็กกำพร้า หญิงม่าย และผู้คนจากประเทศต่างๆ (พวกเขาเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่) “คนเลวี…และคนต่างด้าว ลูกกำพร้าพ่อ และหญิงม่ายที่อยู่ในเมืองของท่านจะมารับประทานให้อิ่มหนำ เพื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านทุกประการ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:29, NASB; ดู อพยพ 22:22, เฉลยธรรมบัญญัติ 24:17–22, อิสยาห์ 1:17, เยเรมีย์ 22:3, เศคาริยาห์ 7:10)

ลูกหลานของอิสราเอลได้รับการกระตุ้นให้แสดงความห่วงใย

และห่วงใยคนเหล่านี้เหมือนที่พระเจ้าทรงทำอยู่แล้ว “เขาปกป้องเรื่องของลูกกำพร้าพ่อและแม่ม่าย และรักคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้า โดยให้อาหารและเสื้อผ้าแก่พวกเขา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:18, NIV)

กวีมีความห่วงใยเช่นเดียวกัน “ให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้าพ่อ รักษาสิทธิ์ของผู้ทุกข์ยากและผู้ยากไร้” (สดุดี 82:3, ESV)

ตามวัฒนธรรม คนเหล่านี้ไม่มีบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือหารายได้มาเลี้ยงดูพวกเขา ชุมชนต้องให้การสนับสนุนพวกเขา

พันธสัญญาใหม่ตอกย้ำคำสั่งของพระเจ้า เตือนคริสตจักรให้ดูแลคนกลุ่มเดียวกัน ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ พระเยซูทรงเน้นย้ำถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ผู้ติดตามของพระองค์เข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว “แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะได้รับพร” (ลูกา 14:13, 14, NIV)

จากนั้นผู้นำคริสตจักรรับสาย สร้างพันธกิจและความช่วยเหลือในทางปฏิบัติสำหรับผู้ด้อยโอกาส “ศาสนาที่บริสุทธิ์และไม่มีมลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดาคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่กำลังลำบาก และการรักษาตนให้บริสุทธิ์จากโลกนี้” (ยากอบ 1:27, NKJV)

เมื่ออัครสาวกเปาโลเขียนถึงทิโมธี แนะนำให้ครอบครัวมีบทบาทหลัก

ในการดูแลหญิงม่ายที่เกี่ยวข้อง (ดู 1 ทิโมธี 5:3–16) ดูเหมือนว่าบางครอบครัวกำลังดูแลแม่ม่ายของตนและบางครอบครัวไม่ได้ดูแล ในขณะที่แม่หม้ายบางครอบครัวกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือตัวเอง ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่ได้ทำ เปาโลแนะนำให้ผู้ที่แต่งงานใหม่ได้ควรแต่งงานใหม่ และทุกคนควรทำเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคริสตจักรและครัวเรือนที่พวกเขาอยู่ ไม่ใช่แค่ผู้รับสวัสดิการ (ดูข้อ 14) ที่อื่น เปาโลสนับสนุนให้คนในคริสตจักรขยันขันแข็งในการจ้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้: “เราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน ทำงานตรากตรำเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนใดในพวกท่าน” (2 เธสะโลนิกา 3:8, NIV)

เมื่อคริสตจักรให้การสนับสนุนทางสังคมและการบริการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นครัวซุป ตู้เก็บอาหาร หรือร้านค้า ก็เป็นการตอบสนองการเรียกของพระเจ้าให้ดูแลคนที่เปราะบางอย่างแท้จริง เราควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น พระเจ้ารักทุกคนและต้องการให้ทุกคนได้รับการดูแล

เราต้องยอมรับว่ามีอันตรายที่กระทรวงดังกล่าวอาจสร้างแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและสวัสดิการที่ไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนในระยะยาว ในพันธกิจที่ให้การดูแล มีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้ผู้คนอยู่เหนือความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ มีชั้นเรียนการให้คำปรึกษา การใช้ชีวิตจริง หรือการจ้างงาน หรือการเงินรายย่อยและโอกาสในการใช้ชีวิตอิสระหรือไม่? การปฏิบัติศาสนกิจที่ดำเนินการในนามของพระเยซูควรช่วยผู้คนออกจากสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่หรือไม่?

ฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำถามที่ซับซ้อนเหล่านี้ Adventist Development and Relief Agency (ADRA) มีกระทรวงจำนวนมากที่จัดการกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้คนตั้งแต่การบรรเทาภัยพิบัติในทันทีไปจนถึงการพัฒนาสำหรับชุมชน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเริ่มสนับสนุนผู้อื่นได้

อย่างไรก็ตาม ฉันรู้ว่าแต่ละคนที่ต้องการการสนับสนุนมีปัญหาที่แท้จริงและท้าทายในการทำงาน

บางทีเมื่อพระเยซูตรัสว่า “คนยากจนจะมีอยู่กับท่านเสมอ แต่ท่านไม่มีเราเสมอไป” (มัทธิว 26:11, NIV; ดูมาระโก 14:7 ด้วย) พระองค์ทรงตระหนักว่าเราจะต้องสนับสนุนผู้คนเสมอและควร ทำโดยไม่แสดงความลำเอียงหรือคิดถึงผลกระทบระยะยาว

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บแท้